På Happy Book har vi lång erfarenhet av att arbeta med böcker. Några av de tjänster vi kan erbjuda på vägen från manus till färdig bok är

  1. formgivning av bokomslag och inlagor

  2. sättning av textböcker

  3. textredigering

  4. planering och genomförande av
    bok- och trycksaksprojekt

  5. rådgivning vid trycksaksinköp

  6. tryckupphandling